HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN LÀ GÌ?

Bởi VEGA Production

Trong những năm gần đây, khái niệm hội nghị trực tuyến, họp online đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Do có nhiều định nghĩa trên Internet mà đa phần đều tương…